เดินทางไปติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี