โทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ต.เมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี