โทรคมนาคม วท.อบ.ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดในพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำโจ้ก เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก