ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 ทุกๆ ท่าน ขอให้ศิษย์รักแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จงประสบแต่โชคดี พบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ มีพลานามัยแข็งแรงทุกๆ คน เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป