วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอยกเลิกการการสอบคัดเลือก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ covid 19